ул. Судоремонтников 1, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина

+38 (04841) 2-50-04 izmssrz@gmail.com

Сообщение об изменениях в повестке дня.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

 Повідомляємо Вас про зміни у порядку денному річних Загальних зборів (далі – Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ”, код за ЄДРПОУ 35855645 (далі – Товариство), які відбудуться 23 квітня 2014 р. 13.00. за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема,буд.1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 (актова зала).

Зміни внесено згідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом включення нових питань до порядку денного:

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  1. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
  2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.”

Телефон для довідок: (04841) 2-60-63.

Наглядова рада Товариства