ул. Судоремонтников 1, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина

+38 (04841) 3-91-60 izmssrz@izmdss.od.ua

Записи блога

Положение об органах управления ПАО «ДУНАЙСУДОРЕМОНТ».

Положення про органи управління ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ».

Результаты годового голосования.

Відповідно до чинного законодавства публікуємо результати голосування по питаннях порядку денного що відбувся 24.04.2013 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»:

Годовая информация емитента ценных бумаг за 2012 год.

Відповідно до норм ч. 4 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» публікуємо річну фінансову звітність ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» за 2012 рік разом з аудиторським висновком:

Сообщение о возникновении особенной информации об эмитента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента               Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

Сообщение о годовых общих собраниях.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ” (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 35855645, повідомляє , що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 24 квітня 2013 року о 13.00. за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема,буд.1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 (актова зала).