ул. Судоремонтников 1, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина

+38 (04841) 3-91-60 izmssrz@izmdss.od.ua

Сообщение об изменениях в повестке дня.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!  Повідомляємо Вас про зміни у порядку денному річних Загальних зборів (далі – Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ», код за ЄДРПОУ 35855645 (далі — Товариство), які відбудуться 23 квітня 2014 р. 13.00. за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема,буд.1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 […]

Сообщение об общих годовых собраниях.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ” (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 35855645, повідомляє , що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 23 квітня 2014 року о 13.00. за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема,буд.1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 (актова зала).

Положение об органах управления ПАО «ДУНАЙСУДОРЕМОНТ».

Положення про органи управління ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ».

Результаты годового голосования.

Відповідно до чинного законодавства публікуємо результати голосування по питаннях порядку денного що відбувся 24.04.2013 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»:

Годовая информация емитента ценных бумаг за 2012 год.

Відповідно до норм ч. 4 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» публікуємо річну фінансову звітність ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» за 2012 рік разом з аудиторським висновком: