ул. Судоремонтников 1, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина

+38 (04841) 3-91-60 izmssrz@izmdss.od.ua

Сообщение о возникновении особенной информации об эмитента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента               Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

Сообщение о годовых общих собраниях.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ” (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 35855645, повідомляє , що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 24 квітня 2013 року о 13.00. за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема,буд.1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 (актова зала).

Сообщение о возникновении особенной информации об эмитента.

Посадова особа Член  Наглядової ради  Колiсниченко Борис Матвiйович  (паспорт: серiя КЕ номер 121509,  виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 01.12.1995)  звiльнена 05.03.2013р.

Результаты голосования состоявшегося 18.04.2012 года

Відповідно до чинного законодавства публікуємо результати голосування по питаннях порядку денного що відбувся 18.04.2012 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ:

Годовая отчетность за 2011 год.

Відповідно до норм ч. 4 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» публікуємо річну фінансову звітність ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» за 2011 рік разом з аудиторським висновком: