Рубрика «Информация акционерам»

Протокол собрания акционеров ДСР

читать далее…

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Годовой отчет_2014

Особлива інформація

pdfОсоблива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з

нерухомістю) емітента

читать далее…

Повідомлення, про річні Загальні збори Товариства.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 35855645, повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться «22» квітня 2015 року о 13.00. за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема,буд.1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 (актова зала).

  читать далее…