Рубрика «Информация акционерам»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

Особлива інформація про припиненi повноваження.

читать далее…

Итоги голосования акционеров за 2013 год.

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»

читать далее…

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 год.

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III).

читать далее…

Сведения о смене владельцев акций.

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
Додаток 28

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

  читать далее…

Сведения о изменении состава должностных лиц эмитента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
                Додаток 28

  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

читать далее…