ул. Судоремонтников 1, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина

+38 (04841) 3-91-60 izmssrz@izmdss.od.ua

Акционерам

Итоги голосования акционеров за 2013 год.

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 год.

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III).

Сведения о смене владельцев акций.

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

Сведения о изменении состава должностных лиц эмитента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента                 Додаток 28   до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів