Підсумки голосування акціонерів на річних загальних зборах.

Підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ», які відбулися «21» квітня 2016 р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply