ул. Судоремонтников 1, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина

+38 (04841) 2-50-04 izmssrz@gmail.com

АрхивМесяц: Апрель 2013

Годовая информация емитента ценных бумаг за 2012 год.

Відповідно до норм ч. 4 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» публікуємо річну фінансову звітність ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» за 2012 рік разом з аудиторським висновком:

Сообщение о возникновении особенной информации об эмитента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента               Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів